परीक्षणासाठी

परीक्षणासाठी आलेली पुस्तके

* 'आरपार लयीत प्राणांतिक' (दीर्घकविता) - प्रज्ञा दया पवार. लोकवाङ्मयगृह, मुंबई. २००९. पृष्ठे ५५, मूल्य रु० ६०.००
* कविता : भाषा व परिसर - डॉ० शिवाजी पाटील. रजत प्रकाशन, औरंगाबाद. २००८. पृष्ठे १०३. किंमत रु० १००.००
* आम्ही भावंडं - संपा0 आशा गुर्जर. गायत्री साहित्य, पुणे. २००९. पृष्ठे १९४. किंमत रु० १५०.००
* भाषा : विचार, वर्तन आणि अध्यापन - डॉ० विद्यागौरी टिळक. सुविद्या प्रकाशन, पुणे. २००९. पृष्ठे १११. किंमत रु० १००.००
* प्रकाशवाट - (तेलुगू - व्होल्गा, इंग्रजी - अल्लादि उमा व एन० श्रीधर) अनुवादक - वंदना करंबेळकर. ग्रंथाली. मुंबई. २००९. पृष्ठे १३४. किंमत रु० १२५.००