कार्यकारी मंडळ सदस्य व पदाधिकारी

मराठी अभ्यास परिषद

कार्यकारी मंडळ सदस्य व पदाधिकारी

अध्यक्ष
सलील वाघ
(94225 11238)

उपाध्यक्ष
विजय पाध्ये
(98220 31963)

कार्यवाह
प्रा० सुप्रिया खाडिलकर

सहकार्यवाह
मयूर गोहाड

कोषाध्यक्ष
वैशाली कार्लेकर

कार्यकारी मंडळ सदस्य
डॉ० आनन्द काटीकर
रमेश पानसे
डॉ० उमेश करंबेळकर (सातारा)
डॉ० रावसाहेब काळे (अकोला)
प्रा० कलिका मेहता
सुशिल धसकटे

'भाषा आणि जीवन'साठी लेखन व परीक्षणार्थ पुस्तके पाठविण्याचा पत्ता:
आनन्द काटीकर
संपादक, भाषा आणि जीवन
बी 5/16, सनसिटी, सिंहगड रस्ता, आनंदनगर, पुणे 411051
चलभाष : 94216 10704
ईपत्ता : marthi.abhyas.parishad@gmail.com