हिंदीचे अतिक्रमण आता मराठीच्या पाठयपुस्तकातही!

अनिल शेळके

आज इंग्रजीपेक्षा हिंदीचे मराठी भाषेवरील आक्रमण हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. प्रसार माध्यमातून मराठी मुलांवर हिंदी शब्दांचा अव्याहत मारा चालू असतो. त्यामुळे हिंदी शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी मुले मराठी भाषा बोलत आहेत.

हा प्रभाव इतका आहे की, मूळ सार्थ मराठी शब्दच मुलांना ठाऊक नाहीत असे दिसून येते. आजच्या पिढीवर ओठावर डास, कासव, अतिरेकी या मराठी शब्दांऐवजी मच्छर, कछुआ, आतंकवादी हे शब्दच येतात. आता तर हे हिंदीचे भयावह अतिक्रमण मराठी विषयाच्या पाठयपुस्तकातही दिसू लागले आहे.

महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने ३१ जानेवारी २००९ रोजी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील आठव्या इयत्तेसाठी प्रसिद्ध केलेल्या सुलभ भारती या मराठी विषयाच्या पाठयपुस्तकामध्ये ‘विलक्षण पैज’ ही केशव फडणीस यांची कथा समाविष्ट केली आहे.

या कथेत "मी तुमच्या त्या लालजीकडून खाली हात परत फिरणार" (पृष्ठ ५९). "तुम्ही खाली हात परत आला तर मी तुम्हांला ५० सुवर्णमुद्रा देईन" (पृष्ठ ६०), आणि "मला जर खाली हात परत जावे लागले तर..." असा तीन वेळा रिकाम्या हातांनी परत येणे या अर्थाने ‘खाली हात’चा उल्लेख झालेला आहे.

राम, 3657 स्टेशन रोड, बार्शी, जि० सोलापूर 413 401
दूरभाष : (02184) 226301
भ्रमणभाष : 094201 33013