आदिआछिपलेया

ब्रह्मानंद देशपांडे

मराठी भाषेच्या जडणघडणीच्या अभ्यासासाठी प्राचीन मराठी कोरीव लेखांचे महत्त्व इतिहासाचार्य वि०का० राजवाडे यांनी ओळखले होते. या लेखांतील अनेक शब्दांची सखोल चिकित्सा त्यांनी केली आहे. अशाच एका शब्दाचा विचार येथे करायचा आहे.

जैत्र सामंताचा जालगाव ताम्रपट (तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी) हा शके ११२४, दुंदुभि संवत्सर, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, आदित्यवार (मार्च १०, १२०२ इ०स०) या तिथीचा आहे. या ताम्रपटाचे संवादन आणि चर्चा खालील विद्वानांनी केली आहे.

अ. मो०गं० दीक्षित, दक्षिणच्या मध्ययुगीन इतिहासाची साधने, खंड ३, पृ० ६३-६४ आणि काही उत्कीर्ण लेख : नवे पाठ, पृ० १५
आ. आल्फ्रेड मास्टर. सम मराठी इन्स्क्रिप्शन्स, बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल अ‍ॅण्ड आफ्रिकन स्टडीज, पृ० ४२८-३०
इ. शं०गो० तुळपुळे, प्राचीन मराठी कोरीव लेख. पृ० ९३-९७.

या लेखात 'आदिआछिपलेया'असा शब्द आला आहे. (वाचन ओळ ९-१०) मो०गं० दीक्षित यांनी आपल्या पहिल्या संपादनात या शब्दाची चर्चा केलेली नाही; पण 'काही उत्कीर्ण लेख : नवे पाठ'या पुस्तिकेत मात्र त्यांनी आदिआछिपलेया या वाचनाऐवजी 'आदिआ छिपले [लो] (णा)'असे वाचन दिले आहे. येथे गोल कंसातील अक्षर हे सुधारित वाचन आणि चौकटी कंसातील अक्षर हे कोरक्याच्या हातून सुटलेले अक्षर असे समजायचे असते. यावर त्यांनी छिपलोण (?) याचा अर्थ चिपळूणकडील असा घेण्यास हरकत नाही, अशी तळटीप दिली आहे (पृ० १५, तळटीप क्र० २). पण दीक्षित यांचे हे विवेचन ग्राह्य वाटत नाही, कारण आदिआछिपलेया हा पाठ स्पष्ट आहे.

आमच्या मते मूळ शब्द 'अक्षपटलिक'असा आहे. पटलावर रकाने (अक्ष) काढून हिशेब लिहिणारा तो अक्षपटलिक. त्याचा अपभ्रंश 'आछिपलेया'हे सहजच जुळते. फक्त प्रश्न राहतो तो आदि (प्रथम) या उपपदाचा. शिलाहारांच्या शासनयंत्रणेत प्रथम हिशेबनीस, द्वितीय हिशेबनीस अशी पदे असत. त्याचे अनेक उल्लेख शिलाहारांच्या शिलाताम्रशासनात येतात. उदाहरणार्थ पुढील उल्लेख पाहा.

अ. मुम्मुणीराजाचा दिवे आगर ताम्रपट (शक ९७५) : 'द्वितीय च्छेपाटी सेन श्री वावपैय'(वा०वि० मिराशी, शिलाहार राजवंशाचा इतिहास आणि कोरीव लेख, शिराकोले; पृ० १३०)
आ. मुम्मुणिराजाचा अंबरनाथ देवालयातील शिलालेख (शक ९८२) : 'प्रथम स्थेपाटि सेनमहादेवैय.'(तत्रैव पृ० १३२)
इ. अपरादित्य (प्रथम) याचा वडवली ताम्रपट (शक १०४८) : 'द्वितीय च्छेपाटि प्रधान श्रीछितमैय प्रभू'(तत्रैव पृ० १४८)
ई. अपरादित्य (प्रथम) याचा चिंत्रा शिलालेख (शक १०५५) : 'प्रथम च्छेपाटी महाप्रधान श्रीलक्ष्मणैय प्रभू द्वितीय च्छेपाटी श्री (अमुक)'(तत्रैव पृ० १५४)
उ. अपरादित्य (प्रथम) याचा चांजे शिलालेख (शक १०६०) : 'प्रथम स्थेपाटि महाप्रधान श्रीलक्ष्मणप्रभो द्वितीय स्थेपाटी सेन श्री (अमुक)'(तत्रैव पृ० १५७)
ऊ. विक्रमादित्याचा पन्हाळे ताम्रपट (शक १०६१) : 'प्रथम च्छेपाटि महाप्रधान श्रीलक्ष्मणैय प्रभो द्वितीय च्छेपाटी + + + +'(तत्रैव पृ० १६६)
ए. अपरादित्य (द्वितीय) याचा परळ शिलालेख प्रथम स्थेपाटि महासांधि विग्रहिक अनंत प्रभू द्वितीय स्थेपाटि श्री अमुक (तत्रैव पृ० १९५)
ऐ. अपरादित्य (द्वितीय) याचा माणिकपुर वसई शिलालेख (शक १११९): 'प्रथमच्छेपाटी द्वितीय च्छेपाटी तृतीय च्छेपाटी चतुर्थ च्छेपाटी'(मो०गं० दीक्षित; महाराष्ट्रातील काही प्राचीन ताम्रपट व शिलालेख; पृ० ८४)

हे सर्व अधिकारी भांडागार आणि श्रीकरण (अकाउंट्स ऑफिस) यासी संबंधित आहेत. ते अक्षपटलिक आहेत. तेव्हा आदिअक्षपटलिक-आदिआ छिपलेया किंवा प्रथम च्छेपाटी (अक्षपटलिक-च्छपटलिक-च्छेपाटि) अशी शब्दरूपे दिसतात.

कुणाल रेग्युलस, सी-801, बालेवाडी, पुणे 411 045
भ्रमणभाष : 099233 90614